Referenční stavby

 

Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. Metují

  • kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Rekonstrukce Žst. Mikulášovice dolní nádraží

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Rekonstrukce Žst. Jaroměř

  • Stavební činnost - železniční spodek

 

TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v žst. Strážnice

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Oprava trati Moravské Bránice - Moravský Krumlov

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Oprava výhybek žst. Moravské Budějovice - I. etapa

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů

 

Oprava výhybek žst. Moravské Budějovice - I. etapa

  • Kompletní služby v oblasti odstraňování odpadů